Wydanie dowodu osobistego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Wymagane dokumenty do złożenia wniosku w formie pisemnej:
  • jedna kolorowa, aktualna fotografia (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiająca ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności osoby. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP,
 3. Wymagane dokumenty do złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego:
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznego dokumentu, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
 4. Dodatkowe informacje:
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP,
  • wniosek o wydanie dowodu składa się osobiście,
  • w imieniu osoby małoletniej wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. W imieniu osoby małoletniej dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny.

II. Opłaty

Nie pobiera się opłaty.

III. Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Sawicka
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62,

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. poz. 212).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. poz. 1626).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strześniewska
email: k.strzesniewska@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 08:13:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 08:13:47
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2017 11:17:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie