Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  2. Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby (np. legitymacja ubezpieczeniowa, paszport, książeczka wojskowa, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).

II. Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

III. Termin i sposób załatwienia

Od ręki

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Sawicka
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62,

VII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. poz. 1626).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strześniewska
email: k.strzesniewska@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 11:15:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 11:15:50
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2017 11:21:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie