Search:
Zwrot Podatku Akcyzowego


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r.
wyniesie 81,70 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r. od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju (Dz. U. z 2013 r., poz. 1408)

Dodatkowe informacje oraz wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, II piętro, pok. 26 . tel. (24) 275 86 22 e-mail: podatki@um.sierpc.pl» Sprawozdania
Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 roku
2014-12-04 09:18:55(97 KB)More...
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2012-01-18 13:07:53(1458 KB)More...