Podatek od nieruchomości - osoby prawne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  2. Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
  3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
  4. Załączniki:
    a) wykaz opodatkowanych budowli z podaniem ich wartości

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł dołączoną do pełnomocnictwa

II. Stawki podatkowe

Uchwała Nr 373/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc

III. Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest przypis lub odpis podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

V. Termin i sposób zapłaty

Podatek jest płatny – bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek bankowy Urzędu :
BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

VI. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: m.krulczyk@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr 373/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Starzec
email: m.starzec@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:46:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑09‑2015 10:46:10
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2018 13:54:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie