Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu miasta Sierpca (termin składania ofert 30 maja 2011, godz 11.00)


Udzielenie kredytu długoterminowego
przeznaczonego na sfinansowanie deficytu miasta Sierpca

Zadanie A

w wysokości 5 650 000 złotych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury",

Zadanie B

w wysokości 2 200 000 złotych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Stworzenie kompleksowego systemu gosp regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła".

UWAGA 1 (2011-04-19 11:14:08)
Poniżej dostępna postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uwarunkowania prawne i sytuacja finansowa gminy miasto Sierpc (załącznik nr 2)

19‑04‑2011 21:06:00

Załącznik nr 2 składa się z zestawu dokumentów.
W treści niniejszego komunikatu udostępnione są do pobrania za pośrednictwem hyperlinków następujące dokumenty, składające się na załącznik 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
RB-NDS 2009
RB-Z 2009
RB-27 S 2009
RB-28 S 2009
RIO ws wykonania budżetu 2009
RIO o wniosku KR ws absolutorium 2009
Uchwała RM z 2010 ws finansowania planowanego deficytu budżetowego jst
sprawozdanie Rb-Z za 2007 rok
sprawozdanie Rb-28S za 2007 rok
sprawozdanie Rb-NDS za 2007 rok
opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2007
sprawozdanie Rb-N za 2008 rok
sprawozdanie Rb-Z za 2008 rok
sprawozdanie Rb-28S za 2008 rok
sprawozdanie Rb-27S za 2008 rok
sprawozdanie Rb-PDP za 2008 rok
sprawozdanie Rb-NDS za 2008 rok
sprawozdanie Rb-N za 2009 rok
sprawozdanie Rb-PDP za 2009 rok
Struktura dochodów i wydatków gminy miasto Sierpc w latach 2007-2010
Opinia RIO w sprawie sprawie spłaty kredytu zostanie udostępniona przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.
Ponadto, na tej stronie, bezpośrednio niżej, zamieszcza się osobne pliki zawierające pozostałe dokumenty składające się na załącznik nr 2.

plik SPRAW-2010:
Uchwały RM ws finansowania deficytu z dnia 5 stycznia 2011,
sprawozdania finansowe za 2010 rok;

plik UCHWAŁA BUDŻETOWA 2011 R:
Uchwała budżetowa z dnia 20 grudnia 2010 roku wraz z załącznikami;

plik ZARZĄDZENIE -WIELOLETNIA PROGNOZA 2011-2021:
Zarządzenie Burmistrza M.Sierpc w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf SPRAW-2010
19‑04‑2011 19:46:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie 02
06‑05‑2011 14:33:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
999KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 48 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑04‑2011 09:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  19‑04‑2011 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2012 07:51:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie