Dostawa wyposażenia przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (2) - ogłoszenie o zamówieniu WIR 270.14.2011


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
469KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
27‑10‑2011 08:41:43
Powyżej dostępna postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami 2-5. Załączniki: 1, 6, 7 - poniżej. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załączniki 2-5 do SIWZ w edytowalnej (Dokument programu Microsoft Word) postaci
31‑10‑2011 21:52:21
Sierpc, 31 października 2011
Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc

Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa i siedziba zamawiającego

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego na "Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (2)"
Zamawiający w celu ułatwienia złożenia oferty udostępnia załączniki 2-5 do SIWZ w  edytowalnej (Dokument programu Microsoft Word) postaci.
         Z poważaniem
                Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                     /-/
                           Bogdan Ciemiecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zbiorcze zestawienie ofert, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art.86 ustawy pzp - informacja z jawnego otwarcia ofert)
08‑11‑2011 09:15:19
Na sfinansowanie wszystkich części zamówienia przeznaczono 151 012,39 PLN (brutto). Zbiorcze zestawienie ofert - w załączniku do niniejszego komunikatu.
Poszczególne części zamawiający szacował następująco (kwoty netto w PLN):
I - 107 774,30
II - 10 000,00
III - 5 000,00
Zbiorcze zestawienie ofert - w załączniku do niniejszego komunikatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  26‑10‑2011 20:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  26‑10‑2011 20:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2012 07:58:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie