Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc. Otwarcie ofert 8 września 2010 09:15


UWAGA 1

(1 września 2010)
Poniżej dostępna postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki

Plik pdf Ogloszenie o zamówieniu
01‑09‑2010 12:02:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
470KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zmiany do SIWZ
07‑09‑2010 10:55:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Komunikat z otwarcia ofert
13‑09‑2010 13:54:50

W dniu 10 września o godzinie 9.15 w UM w Sierpcu nastąpiło otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji Przetargowej podała kwotę 65 548,17 PLN (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych siedemnaście groszy) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Następnie dokonano pozostałych czynności zgodnie z art. 86. Powyżej zamieszcza się kopię druku ZP-12.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑09‑2010 11:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  01‑09‑2010 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2011 13:17:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie