Utrzymanie zieleni, miejsc pamięci narodowej, urządzeń małej architektury oraz fontann na terenie miasta Sierpca w okresie do 31.03.2015r (2)


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
03‑04‑2014 15:21:35
Powyżej dostępna jest postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia - sekretarz Komisji Przetargowej, Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
633KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zał.nr 9 Mapy

03‑04‑2014 21:49:51
Link

, analogicznie jak w pierwszym postępowaniu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zał.nr 10 Projekty nasadzeń - link

03‑04‑2014 21:50:09
Link

, analogicznie jak w pierwszym postępowaniu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
815KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał.nr 12 wzór umowy
03‑04‑2014 21:50:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zbiorcze zestawienie ofert
14‑04‑2014 13:09:36
Zbiorcze zestawienie ofert,
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
(art.86 ustawy pzp - informacja z jawnego otwarcia ofert)
Na sfinansowanie zamówienia przeznacza się 236.701,44 (PLN brutto).
Zbiorcze zestawienie ofert - w załączniku do niniejszego komunikatu
(proszę kliknąć wyżej umieszczony tekst: "Zbiorcze zestawienie ofert")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Korekta kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

14‑04‑2014 15:24:59

W związku z pomyłkowo podaną podczas otwierania ofert błędną kwotą jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaje się prawidłową, zgodną z uchwałą RM Nr 424/LX/2014 z dnia 26 marca 2014, kwotę, która wynosi 219.186,00 PLN i jest sumą kwoty 200,920,50 (pozostała część 2014r.) i kwoty 18.265,50 (4 miesiące roku 2015r.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  03‑04‑2014 02:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  03‑04‑2014 02:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2014 18:01:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie