Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta Sierpc w 2015 roku


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
10‑09‑2014 16:14:16
Powyżej dostępna jest postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Poniżej Opisy Zadań 1, 2 i 3. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia - sekretarz Komisji Przetargowej, Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
357KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
376KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
336KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat 01

16‑09‑2014 11:57:45
  1. Informuje się o zamieszczeniu ogłoszenia "PL-Sierpc: Usługi wywozu odpadów" w TED (wysłane 2014-09-10 15:34) od dnia 13 września 2014 od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod linkiem
    http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311278-2014:TEXT:PL:HTML

2. Informuje się, że w celu ujednolicenia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ dokonuje się zmian

a) ogłoszenia o zamówieniu w zakresie punktu II.1.8) Części, który przyjmie postać:
"To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części",

b) SIWZ przez dodanie w ust. V punktu 5. o treści:
"Dopuszcza się składanie ofert częściowych.",

3. Załącza się zmianę ogłoszenia o zamówieniu w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

4. Informuje się, że powyższe zmiany, doprecyzowujące intencje zamawiającego, nie są istotne w rozumieniu art. 12a Ustawy prawo zamówień publicznych, i nie jest potrzebny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach, w związku z czym termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

5. W celu ułatwienia złożenia oferty, udostępnia się jako załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu, na stronie internetowej w formie elektronicznej załączniki do SIWZ niezbędne do złożenia oferty w wersji edytowalnej (plik Worda).

Zastępca Burmistrza Miast Sierpc
(-)
Zbigniew Leszczyński
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat 02

26‑09‑2014 12:32:30
Informuje się o zamieszczeniu sprostowania do ogłoszenia "PL-Sierpc: Usługi wywozu odpadów", o którym mowa w Komunikacie 01, w TED od dnia 20 września 2014 od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod linkiem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319314-2014:TEXT:PL:HTML
sekretarz Komisji Przetargowej, Grzegorz Górecki

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Komunikat 03
26‑09‑2014 12:32:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  10‑09‑2014 15:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  10‑09‑2014 15:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2014 09:29:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie