Kalendarz wyborczydo 23 września 2006 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 28 września 2006 r.

 • powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 13 października 2006 r. godz. 24.00

 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rad m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 18 października 2006 r. do godz. 24.00

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,
 • zgłoszenie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do 20 października 2006r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 22 października 2006 r.

 • powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 28 października 2006 r.

 • rozplakatowanie obwieszczeń:
  • właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego,
  • gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

od 28 października 2006 r.

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 29 października 2006 r.

 • sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

10 listopada 2006 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

11 listopada 2006 r.

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 listopada 2006 r. godz. 6.00-20.00

 • głosowanie
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 10:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  19‑12‑2008 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2008 10:33:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie