Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Miasto Sierpc


WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GMINĄ MIASTO SIERPC

L.p.

Nazwa Organizacji

Siedziba organizacji

Zakres prowadzonej działalności

1.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 12,

09-200 Sierpc

ochrona i promocja zdrowia

2.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Opiekunów i Przyjaciół
w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 1,

09-200 Sierpc

ochrona i promocja zdrowia

3.

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 1a,

09-200 Sierpc

ochrona i promocja zdrowia

4.

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Chorych na Raka "Szansa na Życie"

ul. Armii Krajowej 1,

09-200 Sierpc

ochrona i promocja zdrowia

5.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 1,

09-200 Sierpc

ochrona i promocja zdrowia

6.

Sierpeckie Stowarzyszenie Motocyklistów "Szlif"

ul. Płocka 8,

09-200 Sierpc

promocja sportu motorowego, kultura, rekreacja

7.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego

Hufiec Sierpc

ul. Br. Tułodzieckich 9,

09-200 Sierpc

wychowanie, edukacja, kultura, sport, wolontariat

8.

Polski Związek Emerytów , Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 1,

09-200 Sierpc

kultura, turystyka, rekreacja, wsparcie osób starszych

9.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej

ul. Płocka 39,

09-200 Sierpc

kultura

10.

Towarzystwo Naukowe Płockie, Oddział
w Sierpcu

ul. Plac Kard. Wyszyńskiego 1,

09-200 Sierpc

nauka, kultura

11.

Fundacja Edu-Inicjatywa

Susk 35,

09-200 Sierpc

kultura, edukacja, zdrowie, ekologia

12.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 26,

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

13.

Klub Sportowy "Taekyon"
w Sierpcu

ul. Kochanowskiego 4,

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

14.

Międzyszkolny Klub Sportowy "Mazur"

ul. Sucharskiego 2,

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

15.

Miejski Klub Sportowy "Kasztelan"

Ul. Świętokrzyska 26

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

16.

Uczniowski Klub Sportowy "Serw" przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu

ul. Konstytucji 3 Maja 8,

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

17.

Uczniowski Klub Sportowy "Gniewko"
w Sierpcu

ul. Konstytucji 3 Maja 8,

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

18.

Klub Pływacki SHARK

ul. Sucharskiego 2,

09-200 Sierpc

kultura fizyczna, sport

19.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie ,

Koło Nr 120 Miejskie "Kasztelan"

ul. Braci Tułodzieckich 23a/13,

09-200 Sierpc

wędkarstwo, edukacja, ekologia

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  27‑02‑2015 11:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  27‑02‑2015 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2015 11:16:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie