2015


W 2015 r. osiągnięte zostały odpowiednie poziomy:

  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 58,4 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2015 r. nie powinien przekroczyć 50%);
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 32,1 % (wymagany poziom w 2015 r. powinien wynosić, co najmniej 16 %);
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,9% (dopuszczalny poziom w 2015r. powinien wynosić, co najmniej 40 %).
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  16‑09‑2016 09:57:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  16‑09‑2016 09:57:10
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2016 09:57:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie