Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie deficytu miasta Sierpca (termin składania ofert 30 maja 2011, godz 11.00)


Udzielenie kredytu długoterminowego
przeznaczonego na sfinansowanie deficytu miasta Sierpca

Zadanie A

w wysokości 5 650 000 złotych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury",

Zadanie B

w wysokości 2 200 000 złotych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Stworzenie kompleksowego systemu gosp regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła".

UWAGA 1 (2011-04-19 11:14:08)
Poniżej dostępna postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki

Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Komunikat 07
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W związku z art.86 ustawy pzp przekazuje się zbiorcze zestawienie ofert (załącznik Z14). Ponadto informuję się, że przed otwarciem ofert podano kwotę jaką zamawiający zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia. Koszt obsługi kredytu zad. "A" wynosi 1 620 965 PLN. Koszt obsługi kredytu zad. "B" wynosi 639 671 PLN. Z poważaniem sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Komunikat 06
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W załączniku przekazuję komunikat (06) Przewodniczącej Komisji Przetargowej oraz odpowiedź Z14, spakowane programem zip
sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Komunikat 05
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wzałączniku przekazuję komunikat (05) Przewodniczącej Komisji Przetargowej oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawców 10-11, spakowane programem zip
sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Komunikat 04
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W załączniku przekazuję komunikat (04) Przewodniczącej Komisji Przetargowej oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawców 10-11, spakowane programem zip
sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
669KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Komunikat 03
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
W załączniku przekazuję trzeci komunikat Przewodniczącej Komisji Przetargowej
sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zaktualizowana na 12 maja 2011 (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym)
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz Oferty w postaci edytowalnej (MSWord) zaktualizowany na 12 maja 2011
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zaswiadczenie o niezal w opl skladek.pdf
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 48 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑04‑2011 09:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Górecki
email: zp@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-50
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2012 07:51:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive