Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku byłego żłobka na pomieszczenia usługowe MOPS położonego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska, nr ewid. 1564/6, 1564/11, 400 - III etap. Otwarcie ofert 30 czerwca


Uwaga 1

(2009-03-09 10:55:38)
Poniżej dostępna postać elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami. Pobranie SIWZ i powiadomienie o tym Zamawiającego wraz z podaniem danych teleadresowych pobierającego SIWZ, spowoduje dołączenie podmiotu do listy uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, sekretarz Komisji Przetargowej - Grzegorz Górecki

Plik pdf Ogłoszenie burmistrza miasta Sierpc o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami 1-5
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ, załącznik 6 (Projekt Budowlany), część 1.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
opis techniczny, rysunki od 1 do 5.
UWAGA: 22,1 MB
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
22,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ, załącznik 6 (Projekt Budowlany), część 2.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
rysunki od 6 do 18.
UWAGA: 6,97 MB
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ, załącznik 6 (Projekt Budowlany), część 3.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
rysunek 20
UWAGA: 28,0 MB
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
28,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ, załącznik 6 (Projekt Budowlany), część 4.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
roboty sanitarne
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ, załącznik 6 (Projekt Budowlany), część 5.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
instalacja elektryczna i odgromowa
UWAGA:
78,9 MB
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ, załącznik 7 (Przedmiary)
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ, załącznik 8 (STWiOR)
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
UWAGA:
3,10 MB
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana 1 SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Uwaga 2 (2009-06-22 15:00:00)
Powyżej zamieszcza się treść zmiany SIWZ, poprawiającej błąd literowy dotyczący terminu składania i otwarcia ofert - sekretarz Komisji Przetargowej, Grzegorz Górecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  10‑06‑2009 15:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Czajkowska
email: joanna.minc@blacksun.com.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2011 13:22:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive