Nadanie dziecku nazwiska męża matki


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Dowody osobiste małżonków (do wglądu)

II. Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie podlega opłacie skarbowej - 11 zł

Opłacie podlega wydanie odpisu po dokonaniu zmian .

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł.

III. Termin i sposób załatwienia

  • Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w dniu zgłoszenia.
  • Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem przy wspólnej obecności małżonków.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Nie występuje.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 poz.583,
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Nadanie dziecku nazwiska męża matki można dokonać także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:23:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:23:57
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 09:16:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive