Zmiana imienia dziecka


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zmiana imienia dziecka
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Zmiana imienia dziecka- niezbędne dokumenty:

  1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu)

II. Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

III. Termin i sposób załatwienia

  • Przyjęcie oświadczenia o zmianę imienia (imion) dziecka następuje w dniu zgłoszenia.
  • Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 poz.583,
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia rodzice dziecka mogą dokonać zmiany imienia (imion) wpisanych do aktu. Oświadczenie w tej sprawie można złożyć także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:39:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:39:17
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 09:43:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive