Wydanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 62 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie pisemne – wniosek złożony przez właściciela, najemcę lokalu w przypadku wymeldowania.
  2. W przypadku zameldowania decyzją administracyjną – druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
  3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),
  • dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy np.: wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok rozwodowy, wyrok w sprawie podziału majątku.

II. Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł.

III. Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dopuszcza się przedłużenie terminu załatwienia sprawy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia.

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Krystyna Sawicka
Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62,

VII. Podstawa prawna

  • Art. 35 Ustawy z d. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d. 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 15:16:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 15:16:53
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2016 11:46:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive