Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Miasto Sierpc Andrzej Puszcz 243772
Oferty pracy Daria Konieczna 130070
Oferty pracy w Urzędzie Miejskim Daria Konieczna 109977
Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Daria Konieczna 83414
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach Andrzej Puszcz 82281
Ochrona środowiska Lidia Rymer 77968
Władza Daria Konieczna 74550
Informacje o porządku i terminach sesji Michał Gadomski 74340
Struktura organizacyjna Andrzej Puszcz 72537
Gospodarka gruntami Daria Konieczna 66457
Tryb wydawania zarządzeń i decyzji Zbigniew Leszczyński 65408
Programy i strategie Andrzej Puszcz 63760
Decyzje środowiskowe Karolina Szpakowska 62289
2006 rok Daria Konieczna 61918
Sprawozdania z wykonania budżetu Anna Kaczyńska 60995