Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Sierpca w 2020 r.


Lp. Imie i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. 1-2020 Zwrócenie się z postulatem aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zaplanowała jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją o charakterze – prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji – młodym osobom poszukującym jej w zakresie lokalnym  (dotyczących nadużywania alkoholu i środków odurzających). 29.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   1-2020

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SIERPCA W ROKU 2020

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Dąbrowska
email: m.dabrowska@um.sierpc.pl tel.:(024) 275 86 58
, w dniu:  12‑05‑2020 14:31:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  12‑05‑2020 14:31:37
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2021 12:43:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive