Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
Wydział Oświaty i Kultury
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 44 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego adresowany do Burmistrza Miasta Sierpc wraz z załączoną dokumentacją, która obejmuje:

 1. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. Poświadczoną kopię akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 • wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 • dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

II. Opłaty

Nie pobiera się

III. Termin i sposób załatwienia

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, przy czym:

 • nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Miasta Sierpc wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
 • nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Miasta Sierpc wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpc w ciągu 14 dni od doręczenia

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Osoba prowadząca

Marek Z. Zdrojewski
pok. 34a, III piętro,
tel: 24 275 86 43 - 44,
mail: m.zdrojewski@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2019 r., poz. 2215 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U.2018r., poz. 1574).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz.U.2017r., poz. 1575).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aneta Dębowska
email: a.debowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑09‑2018 14:30:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑09‑2018 14:30:38
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2020 13:37:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive