Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Sierpca w 2020 r.


Lp. Imie i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Renata Sutor 1-2020 Zwrócenie się z postulatem dotyczącym zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym nieodpłatnych stref parkowania przedKościołami, cmentarzami oraz szpitalami. 7.02.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   1-2020
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
2-2020 Zwrócenie się z postulatem do Rady Miejskiej o przyjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców miasta przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 24.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   2-2020
3 Karol Knach 3-2020 Zwrócenie się z postulatem do  Rady Miejskiej Sierpca o przyjęcie uchwały o treści zawartej w petycji 14.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
Informacja wytworzona przez:
Beata Kowalska
email: b.kowalska@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑05‑2020 10:58:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Muszyński
email: a.muszynski@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑05‑2020 10:58:08
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2021 13:10:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie