Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka na terenie miasta Sierpca


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 2. Załączniki:
 • aktualne badanie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy,
 • kopia świadectwa legalizacji
 • dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem),
 • oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego osobiście transport drogowy,
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku dobrej reputacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI

Opłaty

Opłata - za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy wynosi:

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770

 • od 2 do 15 lat: 20 zł
 • od 16 do 30 lat: 25 zł
 • od 31 do 50 lat: 30 zł

Termin i sposób załatwienia

 • 1 miesiąc
 • wydanie licencji na formularzu urzędowym

Tryb odwoławczy

Burmistrza Miasta

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Osoba prowadząca

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 60

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.180,209),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 713),
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212,1997,2269,2328,2490 Z 2022 r., poz. 655).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 14:31:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 14:31:13
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2023 10:03:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie