Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników
Biuro Podatkowe
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 22 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

II. Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł za wydanie zaświadczenia
Opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa
Opłat można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

III. Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Podatkowe
pok. 26, II piętro,
tel: 24 275 86 22,
mail: k.nowakowska@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 447).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Starzec
email: m.starzec@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2020 13:35:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive