Zadania/kompetencje Burmistrza Miasta


BURMISTRZ MIASTA - Jarosław Marcin Perzyński

Do burmistrza należą sprawy:
 • architektury
 • działalności gospodarczej
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • finansowe i egzekucji administracyjnej
 • geodezji i kartografii
 • gospodarki mieniem komunalnym
 • planowania przestrzennego
 • planowania gospodarczego
 • polityki kadrowej urzędu
 • rolnictwa
 • stanu cywilnego
 • współpracy z innymi samorządami i z zagranicą
 • promocji miasta
 • obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej urzędu.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:
 • Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami
 • Wydziałem Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 • Urzędem Stanu Cywilnego
 • Inspektorem do spraw Zarządzania Kryzysowego
 • Biurem do spraw Promocji i Komunikacji
 • Inspektorem do spraw Płac

Pełni funkcję właściciela miejskich spółek komunalnych:
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.
 • Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o. o.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Dąbrowska
email: m.dabrowska@um.sierpc.pl tel.:(024) 275 86 58
, w dniu:  14‑01‑2009 11:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  14‑01‑2009 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2021 15:09:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie