Przewodniczący


Przewodniczący

Dariusz Malanowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca

DYŻURY
- poniedziałki - 15:30 - 17:00
- wtorek - 8:00 - 9:00
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, Biuro Rady - I piętro, pokój nr 11 , tel. 24/ 275 - 86-30

Obowiązki:

1)zwołuje sesje Rady Miejskiej,

2)zwołuje w ciągu 7 dni sesje na wniosek złożony przez Burmistrza lub przez 1/4 składu Rady,

3) przewodniczy obradom Rady Miejskiej lub wyznacza zastępcę,

4) ustala porządek obrad i tryb przyjmowania poprawek,

5) przedkłada Radzie Miasta informację o pracach podejmowanych przez niego między sesjami,

6) przyjmuje poprawki do projektów uchwał (przed sesją),

7) nadzoruje pracę sekretariatu Rady Miejskiej,

8) odpowiada za terminowe przedkładanie interpelacji radnych składanych w okresie między sesjami,

9) kieruje do Komisji sprawy wynikłe w okresie między sesjami jeśli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy Komisji,

10) przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej,

11) w ustalonym terminie i miejscu sprawuje dyżury,

12) prowadzi korespondencję,

13) dba o autorytet Rady Miejskiej.

Uprawnienia:

1) przedstawia wykładnię Statutu po zasięgnięciu opinii radcy prawnego,

2) korzysta z pomocy prawnej w nieograniczonym zakresie, zapewniając tę pomoc również pozostałym Radnym,

3) proponuje sposób głosowania spraw nietypowych, nie ustalonych ustawą ani niniejszym Statutem,

4) powołuje zespoły doradcze,

5) wyznacza przewodniczącego obrad spośród wiceprzewodniczących,

6) stawia wnioski personalne w stosunku do osób wybieranych i powoływanych.

Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przewodniczący Rady Miejskiej nie może pełnić swojej funkcji jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na wskazanego przez Radę Miejską wiceprzewodniczącego. Zastępowanie przewodniczącego Rady Miejskiej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  04‑12‑2013 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  04‑12‑2013 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2018 08:37:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie