Podstawa Prawna


Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze .
Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
W skład Miasta Sierpc wchodzą Osiedla od nr 1 do nr 7, jako samorządowe jednostki pomocnicze.
Osiedla działają w oparciu o statuty nadane przez Radę Miasta w drodze uchwały.
Zakres działania Osiedla oraz kompetencje jego organów określa statut Osiedla, uwzględniając postanowienia Statutu Miasta Sierpc.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑01‑2009 08:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  14‑01‑2009 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2015 07:48:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie