Podstawa Prawna


Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 559, 583, 1005, 1079 ) Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze .
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
W skład Miasta Sierpca wchodzą Osiedla od nr 1 do nr 7, jako samorządowe jednostki pomocnicze.
Osiedla działają w oparciu o statuty nadane przez Radę Miejską Sierpca w drodze uchwały.
Zakres działania Osiedla oraz kompetencje jego organów określa Statut Osiedla, uwzględniając postanowienia Statutu Gminy Miasto Sierpc.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  14‑01‑2009 08:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  14‑01‑2009 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 09:56:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie