Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  2. Załączniki:
  • dowód wniesienia opłaty

Opłaty

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Miejsce składania dokumentów

  • osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
  • elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /5602cwatsu/SkrytkaESP

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. 38A, III piętro
tel: 24 275 86 59

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy, część II ust. 21 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Tuzinkiewicz
email: m.tuzienkiewicz@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:36:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:36:53
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2022 15:01:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie