Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 55 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  2. Załączniki:
  • kopia wypisu z ewidencji gruntów dla działki/ek objętej/ych wnioskiem
  • dowód wniesienia opłaty

II. Opłaty

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku

IV. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

V. Miejsce składania dokumentów

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Agata Gołębiewska
pok. 38A, III piętro,
tel: 24 275 86 55,
e-mail:a.golebiewska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy, część II ust. 21 (tekst jednolity z 2015 roku poz. 783 z późn. zm.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agata Gołębiewska
email: a.golebiewska@wp.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:36:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  13‑11‑2015 10:36:53
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2019 11:44:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie