Zakończenie działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG
  2. dokument tożsamości

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

1 dzień na wprowadzenie wniosku do CEIDG

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister właściwy do spraw gospodarki.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 63/60,

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24.)
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541.)
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 13:40:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 13:40:10
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 15:22:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie