Udostępnienie rejestru wyborców


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

Opłaty

nie pobiera się opłaty

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Burmistrza Miasta

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 60

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735,1491,2052).
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834, 2054, z 2022 r. poz. 655.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2018 r. poz. 2209).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  21‑04‑2022 11:55:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  21‑04‑2022 11:55:14
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2022 15:29:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie