Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego
Samodzielne stanowisko ds. pracy i zarządzania kryzysowego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 53 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 2. Wniosek o uznanie żołnierza za samotnego.
 3. Załączniki w zależności od sytuacji:

W przypadku uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:

 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub oświadczenie o braku dochodów,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych) lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • zaświadczenie o skierowaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zasadniczej służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego, a po stawieniu się do tej służby – o jej odbywaniu z określeniem trwania w/w służby.
 • kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka.

W przypadku uznania za osobę samotną:

 • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie pozostaje w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe.
 • poświadczenie o samodzielnym zajmowaniu lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego przez wnioskodawcę, w którym jest on zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego,
 • zaświadczenie o skierowaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a po stawieniu się do tej służby- o jej odbywaniu z określeniem trwania w/w służby

Do wglądu:

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

II. Opłaty

Nie pobiera się

III. Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy

IV. Tryb odwoławczy

Żołnierz lub osoba z kartą powołania do służby wojskowej wnosi odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza miasta Sierpc, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Osoba prowadząca

Wiesław Korzeniewski
pok. 35, III piętro,
tel: 24 275 86 53,
mail: w.korzeniewski@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

Art. 127 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑03‑2016 08:56:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑03‑2016 08:56:50
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2018 15:16:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie