Ustalenie i wypłacenie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Ustalenie i wypłacenie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych
Samodzielne stanowisko ds. pracy i zarządzania kryzysowego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 53 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek
  2. Dołącz zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego, Załączniki do wniosku:

a) Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia z ćwiczeń wojskowych albo po dniu zwolnienia;

b) Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia (netto) pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe, wystawione przez :

  • pracodawcę - dla żołnierza rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy- będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku pracy,
  • naczelnika urzędu skarbowego – dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, prowadzących działalność gospodarczą.

Do wglądu:

  • dowody osobiste zainteresowanych osób

II. Opłaty

Nie pobiera się

III. Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni. Termin ten może być przekroczony w przypadku konieczności oczekiwania na opublikowanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

IV. Tryb odwoławczy

Żołnierz rezerwy wnosi odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza miasta Sierpc, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Osoba prowadząca

Wiesław Korzeniewski
pok. 35, III piętro,
tel: 24 275 86 53,
mail: w.korzeniewski@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz.827 z późn. zm.) – art. 119a
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.z 2015 r. poz.1520)
  4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.
Plik docx Wniosek
02‑03‑2016 09:50:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑03‑2016 09:20:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  02‑03‑2016 09:20:09
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2018 15:18:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie