Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Sierpca w 2019 r.


Lp. Imie i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 1-2019 Zwrócenie się z postulatem dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dotyczącą płatności bezgotówkowych. 14.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   1-2019
2 Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. 2-2019 Zwrócenie się z postulatem aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zaplanowała jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją o charakterze – prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji – młodym osobom poszukującym jej w zakresie lokalnym  (dotyczących nadużywania alkoholu i środków odurzających). 29.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   2-2019

 

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Muszyński
email: a.muszynski@um.sierpc.pl
, w dniu:  07‑11‑2019 08:47:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  07‑11‑2019 08:47:37
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 15:16:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie