Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nich zawartych


Wymagane dokumenty

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Sierpc prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2020 r., poz. 194), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012r., poz. 189).

Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów określa w/w rozporządzenie.

  1. Rejestr instytucji kultury, zwany dalej „rejestrem” prowadzony jest w postaci elektronicznej;
  2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej;
  4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie;
  5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony;
  6. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;
  7. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;

Opłaty

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U.2022 r. poz. 2142 ) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Termin i sposób załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dania otrzymania wniosku, na adres Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Tryb odwoławczy

Nie podlega

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Oświaty i Kultury
pok. 34, III piętro,
tel: 24 275 86 44,

Podstawa prawna

  1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2020 r., poz. 194).
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012r., poz. 189).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aneta Dębowska
email: a.debowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑09‑2018 14:00:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 12:09:51
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2022 08:39:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie