Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nich zawartych


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nich zawartych
Wydział Oświaty i Kultury
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 44 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Sierpc prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2020 r., poz. 194), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012r., poz. 189).

Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów określa w/w rozporządzenie.

  1. Rejestr instytucji kultury, zwany dalej „rejestrem” prowadzony jest w postaci elektronicznej;
  2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej;
  4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie;
  5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony;
  6. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;
  7. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;

II. Opłaty

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U.2021 r. poz. 1923 ) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

III. Termin i sposób załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dania otrzymania wniosku, na adres Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

IV. Tryb odwoławczy

Nie podlega

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VII. Osoba prowadząca

Aneta Dębowska
pok. 34, III piętro,
tel: 24 275 86 44,
mail: a.debowska@um.sierpc.pl

VIII. Podstawa prawna

  1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2020 r., poz. 194).
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U.2012r., poz. 189).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aneta Dębowska
email: a.debowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑09‑2018 14:00:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 12:09:51
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2022 14:59:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie