Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 48 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 2. Załączniki:
 • rysunek, mapa lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji – określające usytuowanie drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 • zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew i/lub krzewów, jeżeli jest wymagana
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało wydane
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku wystąpienia w imieniu strony oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

II. Opłaty

 • Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zwolniony z opłaty skarbowej
 • w przypadku wystąpienia w imieniu strony - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 • do 1 miesiąca, w przypadkach szczególnych do 2 miesięcy

IV. Tryb odwoławczy

 • Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Lidia Rymer
pok. 29A, II piętro,
tel: 24 275 86 48,
mail: l.rymer@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Karolina Szpakowska
email: k.szpakowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:44:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  19‑10‑2015 09:44:12
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2017 09:56:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie