Wniosek o dotacje na usuwanie eternitu


 

KARTA  USŁUGI
Wniosek o dotacje na usuwanie eternitu
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 48 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek na utylizację płyt azbestowo-cementowych
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest - do Burmistrza Miasta Sierpc (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub do marszałka województwa w przypadku przedsiębiorców)
  3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

II. Opłaty

Wniosek o przyznanie dofinansowania zwolniony z opłaty skarbowej

III. Termin i sposób załatwienia

W zależności od otrzymania dofinansowania

IV. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Alicja Grześ-Oszal
pok. 29, II piętro,
tel: 24 275 86 48,
mail: a.oszal@um.siepc.pl 

VII. Podstawa prawna

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego, Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych jest wydanie decyzji administracyjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.

8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
318KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Alicja Grześ-Oszal
email: a.oszal@um.sierpc.pl tel.:242758648 fax: 242758634
, w dniu:  03‑12‑2015 09:27:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 09:27:19
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2022 14:02:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie