Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego
Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 42 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego
  2. Załączniki:
  • Zaświadczenie o zarobkach „brutto” za okres ostatnich 6 miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego.
  • Decyzje o pobieranych świadczeniach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Wyrok o rozwodzie lub separacji – jeżeli wnioskodawca taki posiada.
  • Wyrok o alimentach – jeżeli wnioskodawca taki posiada

II. Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat

III. Termin i sposób załatwienia

Wnioski należy składać raz w roku, w terminie od 1-go października do 31-go grudnia. Wnioski złożone w terminie wcześniejszym nie będą rozpatrywane.

IV. Tryb odwoławczy

-

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Karolina Szpakowska
pok. 29, II piętro,
tel: 24 275 86 42,
mail: k.szpakowska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 150, z późn. zm.)
  • Uchwała Nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych jest wydanie decyzji administracyjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.

8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 09:10:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 09:10:24
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2018 08:13:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie