Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego
 2. Załączniki:
 • Zaświadczenie o zarobkach „brutto” za okres ostatnich 6 miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Decyzje o pobieranych świadczeniach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Wyrok o rozwodzie lub separacji – jeżeli wnioskodawca taki posiada.
 • Wyrok o alimentach – jeżeli wnioskodawca taki posiada

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat

Termin i sposób załatwienia

Wnioski należy składać raz w roku, w terminie od 1-go października do 31-go grudnia. Wnioski złożone w terminie wcześniejszym nie będą rozpatrywane.

Tryb odwoławczy

-

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych
pok. 29, II piętro,
tel: 24 275 86 42,

Podstawa prawna

 • ustawa 24 września 2010 r. o ewidencji ludności –(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978, z 2022 r. poz. 350, 583, 655, 830.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d. 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830.).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych jest wydanie decyzji administracyjnej.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
 8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 09:10:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 09:10:24
Data ostatniej aktualizacji:
13‑07‑2022 08:09:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie