Wydanie decyzji zezwalającej na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
  2. Załączniki:
  • mapa z zaznaczoną lokalizacją miejsca awarii
  • schemat organizacji ruchu drogowego, informacja o sposobie zabezpieczenia robót

Opłaty

Opłata ustalona jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowanego pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, ustalonej na podstawie uchwały Nr 179/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Inwestycji i Remontów
pok. 28, II piętro,
tel: 24 275 86 45,

Podstawa prawna

Na podstawie art. 40 ust. 14, 14a, w związku z art. 40 ust. 3, 4, 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655 z późni. zm.) oraz uchwały Nr 179/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301 z późni. zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 12:00:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 12:00:33
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2022 13:57:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie