Wydanie decyzji zezwalającej na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie decyzji zezwalającej na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wydział Inwestycji i Remontów
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 45 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
  2. Załączniki:
    • mapa z zaznaczoną lokalizacją miejsca awarii
    • schemat organizacji ruchu drogowego, informacja o sposobie zabezpieczenia robót

II. Opłaty

Opłata ustalona jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego ustalonej na podstawie uchwały Nr 196/XXIII/2008 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 listopada 2008 r. i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

III. Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Anna Rudowska
pok. 28, II piętro,
tel.: 24 275 86 45
mail: a.rudowska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

Na podstawie art. 40 ust. 14, 14a, w związku z art. 40 ust. 3, 4, 13 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 196/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Radosław Goszczycki
email: r.goszczycki@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-45
, w dniu:  06‑11‑2015 12:00:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 12:00:33
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 10:30:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie