Wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu
  2. Załączniki:
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  • kopia mapy ewidencyjnej dla danego terenu w skali 1:500/1:1000 – 2szt;
  • projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi publicznej (gminnej);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (dotyczy zjazdów publicznych)

Opłaty

Opłata skarbowa w przypadku zjazdów publicznych:

82,00 zł wnoszona w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na konto: Bank PEKAO S.A. I O/Sierpc nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Komórka prowadząca sprawę

Wydział Inwestycji i Remontów
pok. 28, II piętro,
tel: 24 275 86 45,

Podstawa prawna

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655 z późni. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301 z późni. zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:06:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:06:22
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2022 14:15:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie