Wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu
Wydział Inwestycji i Remontów
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 45 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/ przebudowę zjazdu
  2. Załączniki:
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  • kopia mapy ewidencyjnej dla danego terenu w skali 1:500/1:1000 – 2szt;
  • projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi publicznej (gminnej);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (dotyczy zjazdów publicznych)

II. Opłaty

Opłata skarbowa w przypadku zjazdów publicznych:
82,00 zł wnoszona w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na konto: Bank PEKAO S.A. I O/Sierpc nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

III. Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Anna Rudowska
pok. 28, II piętro,
tel: 24 275 86 45,
mail: a.rudowska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Radosław Goszczycki
email: r.goszczycki@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-45
, w dniu:  06‑11‑2015 13:06:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:06:22
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 10:37:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie