Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia
Wydział Inwestycji i Remontów
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 45 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia
  2. Załączniki:
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 - 2szt;
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub inny dokument (zgodnie z decyzją lokalizacyjną);
  • kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli jest wymagane;
  • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót

II. Opłaty

Opłata ustalona jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowanego pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego oraz rocznej stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, ustalonej na podstawie uchwały Nr 196/XXIII/2008 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 listopada 2008 r.

III. Termin i sposób załatwienia

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć w terminie umożliwiającym zarządcy drogi wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej (min. 3 tygodnie przed planowanym terminem jego zajęcia). Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: organ obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Anna Rudowska
pok. 28, II piętro,
tel: 24 275 86 45,
mail: a.rudowska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 i ust. 3, 5, 11, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 196/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Radosław Goszczycki
email: r.goszczycki@um.sierpc.pl tel.:024 275-86-45
, w dniu:  06‑11‑2015 13:17:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:17:38
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 10:40:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie