Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL


Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
 • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 1. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienie danych osobowych innej osoby. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych np. wezwanie sądowe, postanowienie.
 2. Dowód wpłaty.
 3. Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
 4. Zgodnie z nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Proces wnioskowania o dane z rejstru PESEL ulegnie zatem decentralizacji. Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL będzie można przy tym złozyc w dowolnym organie gminy na terenie kraju.
 5. Jednoczesnie, zwrócić należy uwagę na fakt, że decentralizacja zadania nie dotyczy ponownych wniosków w tej samej sprawie. W takiej sytuacji wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy, co nalezy interpretować w ten sposób, że wnioskując o dane w tej samej sprawie wniosek może być złożony wyłącznie do organu gminy, który prowadził sprawę jako pierwszy.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Obywatelskich

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki.

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.).
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978, z 2022 r. poz. 350, 583, 655, 830.).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830.).
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego /Dz. U. z 2019 r. poz. 1212/.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:40:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:40:18
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 13:41:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie