Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.
  2. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienie danych osobowych innej osoby. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych np. wezwanie sądowe, postanowienie.
  3. Dowód wpłaty.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Obywatelskich

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki.

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.).
  2. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830.).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1604 )
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 319).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:50:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 13:50:17
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 15:11:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie