Wydanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu


Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie pisemne – wniosek złożony przez właściciela, najemcę lokalu w przypadku wymeldowania.
 2. W przypadku zameldowania decyzją administracyjną – druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),
  • dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy np.: wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok rozwodowy, wyrok w sprawie podziału majątku.

Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych dopuszcza się przedłużenie terminu załatwienia sprawy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia.

Sposób złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Obywatelskich

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki.

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 62

Podstawa prawna

 1. ustawa 24 września 2010 r. o ewidencji ludności –(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978, z 2022 r. poz. 350, 583, 655, 830.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d. 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830.).
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 15:16:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  06‑11‑2015 15:16:53
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2022 12:30:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie