Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

 

Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 60 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia
 2. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

II. Opłaty

piwo i alkohole do 4,5 %

 • za nowe zezwolenie - 525 zł jeśli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5 % w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - 525 zł
 • jeśli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5 % w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

alkohole od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa)

 • za nowe zezwolenie - 525 zł
 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 4,5 % do 18 % w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - 525 zł
 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 4,5 % do 18 % w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

alkohole powyżej 18 %

 • za nowe zezwolenie - 2100 zł jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 18 % w roku poprzednim wynosi do 77 000 zł - 2100 zł
 • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 18 % w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Sposób wniesienia opłaty: w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770

III. Termin i sposób załatwienia

 • 1 miesiąc
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej

IV. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w terminie 14 dni za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Katarzyna Strześniewska
parter
tel: 24 275 86 60,
e-mail: k.strzesniewska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218.)
 • Uchwała Nr 446/LVII/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 r.
 • Uchwała Nr 447/LVII/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Górzyńska
email: j.gorzynska@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 14:49:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  18‑11‑2015 14:49:46
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2022 09:15:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie