Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Biuro Spraw Obywatelskich
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 60 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu lub terenu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych np. umowa najmu, dzierżawy lub akt własności,
 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu (dotyczy zezwoleń wydanych w innych gminach).

II. Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie: wnoszona przed dniem odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń:

 1. Dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
 2. Dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,
 3. 3. Dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – 175 zł.

Sposób wniesienia opłaty: w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770

III. Termin i sposób załatwienia

 • do 1 miesiąca od złożenia dokumentów
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej

IV. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta

V. Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Katarzyna Strześniewska
parter
tel: 24 275 86 60,
e-mail: k.strzesniewska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218.)
 • Uchwała Nr 446/LVII/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 r.
 • Uchwała Nr 447/LVII/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Górzyńska
email: j.gorzynska@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 07:47:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 07:47:09
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2022 09:18:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie