Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzję właściwego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Opłaty

 1. za korzystanie z zezwolenia:
  piwo i alkohole do 4,5 %
  • za nowe zezwolenie - 525 zł jeśli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5 % w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - 525 zł
  • jeśli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5 % w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
 2. alkohole od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa)
  • za nowe zezwolenie - 525 zł
  • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 4,5 % do 18 % w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł - 525 zł
  • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 4,5 % do 18 % w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
  alkohole powyżej 18 %
  • za nowe zezwolenie - 2100 zł jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 18 % w roku poprzednim wynosi do 77 000 zł - 2100 zł
  • jeśli wartość sprzedaży alkoholi powyżej 18 % w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
  Oświadczenie o wartości sprzedaży, składane do 31 stycznia, oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 3. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 4. Opłaty wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.
 5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 6. opłata za zezwolenie jednorazowe - 43,75 zł (piwo i alkohole do 18%) lub 175 zł (alkohole powyżej 18%)
 7. Sposób wniesienia opłaty: w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770

Termin i sposób załatwienia

 • 1 miesiąc
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej

Miejsce składania dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta

Komórka prowadząca sprawę

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 24 275 86 63/60,

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218.)
 • Uchwała Nr 446/LVII/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 r.
 • Uchwała Nr 447/LVII/2018 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 r
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 15:27:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  30‑11‑2015 15:27:17
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2023 09:37:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie