Ustalenie numeru porządkowego budynku


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego / w trakcje budowy / planowanego)
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 55 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 2. Załączniki:
 • dla budynku istniejącego
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości jeżeli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
  • mapa z wrysowanym budynkiem wraz z zaznaczonym wejściem
  • kopia zaświadczenia potwierdzającego oddanie budynku do użytku
 • dla budynku prognozowanego lub w budowie
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki stanowiącym załącznik do tej decyzji

II. Opłaty

od zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego - nie podlega

od wniosku o potwierdzenie fakt ustalenia numeru - 17zł

III. Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku

IV. Tryb odwoławczy

Nie podlega

V. Miejsce składania dokumentów

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Sierpcu: ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Agata Gołębiewska
pok. 38A, III piętro,
tel: 24 275 86 55,
e-mail: a.golebiewska@um.sierpc.pl

VII. Podstawa prawna

 • Art. 47 a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz. 125).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agata Gołębiewska
email: a.golebiewska@wp.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 11:47:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 11:47:28
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2019 11:45:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive