Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 55 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 2. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą

 

II. Opłaty

50 zł za złożenie wniosku o przekształcenie

III. Termin i sposób załatwienia

 1. Wydanie zaświadczenia  z urzędu – 12 miesięcy od dnia przekształcenia
 2. Wydanie zaświadczenia na wniosek – 4 miesiące od dnia złożenia wniosku
 3. Wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej – 30 dni od dnia złożenia wniosku

IV. Tryb odwoławczy

 1. Od wydanego zaświadczenia nie służy środek odwoławczy
 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji

V. Miejsce składania dokumentów

 • Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

VI. Osoba prowadząca

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami
pok. 38B III piętro,
tel: 24 275 86 57

VII. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1716 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 57/VIII/2019  Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
 • Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2014 roku poz. 1628 z późn. zm.)

VIII. Dodatkowe informacje

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło z dniem 1 stycznia 2019 roku
 • Zaświadczenie przekazywane jest z urzędu do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania
 • Z tytułu przekształcenia dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę przekształceniową przez okres 20 lat, w wysokości dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste
 • Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2019 rok upływa z dniem 29 lutego 2020 roku.
 • W pozostałych latach termin wnoszenia opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku.
 • Istnieje możliwość jednorazowego wniesienia opłaty i uzyskania bonifikaty od opłaty przekształceniowej w każdym roku wnoszenia opłat zgodnie z Uchwałą  Nr 57/VIII/2019  Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agata Gołębiewska
email: a.golebiewska@wp.pl
, w dniu:  10‑04‑2019 10:07:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  10‑04‑2019 10:07:06
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2019 14:25:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive