Wykaz pomników przyrody


POMNIKI PRZYRODY

  1. NAZWA OBIEKTU.

Aleja lipowa składająca się z 71 sztuk lip drobnolistnych (Tilia cordata)o wysokości 29m o obwodach pni od 123cm do 255cm

  1. RODZAJ OBIEKTU (MŁYN, KAMIENICA ITP.).

Drzewa liściaste

  1. MIEJSCOWOŚĆ / GMINA

Sierpc, teren prywatny Wiesław Boczkowski

  1. DOKŁADNY ADRES.

Sierpc, ul. Staszica 93

  1. DATA POWSTANIA.

Aleja została ustanowiona Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego

  1. OPIS OBIEKTU (1500 ZNAKÓW)

Aleja lipowa oraz buk pospolity znajdują się na prywatnej posesji Wiesława Boczkowskiego przy ulicy Staszica 93 (działka Nr 1831). Drzewa zostały objęte opieką konserwatorską Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego

POMNIKI PRZYRODY

1.NAZWA OBIEKTU.

Buk pospolity odmiana purpurowa o wysokości 18m oraz o obwodzie 262cm (Fagus silvatica „Atropur-purea”)

2.RODZAJ OBIEKTU (MŁYN, KAMIENICA ITP.).

Drzewo liściaste

3.MIEJSCOWOŚĆ / GMINA

Sierpc, teren prywatny Wiesław Boczkowski

4.DOKŁADNY ADRES.

Sierpc, ul. Staszica 93

5.DATA POWSTANIA.

Pomnik przyrody został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego

6.OPIS OBIEKTU (1500 ZNAKÓW)

Buk pospolity oraz aleja lipowa znajdują się na prywatnej posesji Wiesława Boczkowskiego przy ulicy Staszica 93 (działka Nr 1831). Drzewa zostały objęte opieką konserwatorską Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego

POMNIKI PRZYRODY

1.NAZWA OBIEKTU.

Topola o obwodzie pnia 335cm w wysokości 28m (dane te pochodzą z Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego

2.RODZAJ OBIEKTU (MŁYN, KAMIENICA ITP.).

Drzewo liściaste

3.MIEJSCOWOŚĆ / GMINA

Gmina miejska Sierpc

4.DOKŁADNY ADRES.

Park im. J. Korczaka przed budynkiem sądu rejonowego w Sierpcu,ul. Wiosny Ludów 1

5.DATA POWSTANIA.

Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego

6.OPIS OBIEKTU (1500 ZNAKÓW)

Topola o obwodzie pnia 335cm w wysokości 28m (dane te pochodzą z Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sierpeckiego.

Drzewo zlokalizowane jest w parku im. J. Korczaka przed budynkiem sądu rejonowego w Sierpcu przy ulicy Wiosny Ludów. Topola jest w złym stanie zdrowotnym. W koronie drzewa stwierdza się liczne odłamania gałęzi oraz posusz.

Informacja wytworzona przez:
Karolina Szpakowska
email: k.szpakowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑09‑2015 14:54:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Szpakowska
email: k.szpakowska@um.sierpc.pl
, w dniu:  09‑09‑2015 14:54:48
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2015 14:59:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie