Sporządzenie aktu urodzenia


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Sporządzenie aktu urodzenia
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka

I. Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego

 • Dowódy osobiste rodziców  (do wglądu)

II. Dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego

 • Matka dziecka jest panną
  • Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
 • Matka dziecka jest rozwiedziona
  • Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
 • Matka dziecka jest wdową
  • Dowód osobisty matki dziecka (do wglądu) 
 • Wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia

II. Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej.
Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jest bezpłatny
Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł
Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 • W okresie 21 dni od daty urodzenia dziecka należy sporządzić akt urodzenia dla dziecka żywego, 3 dni dla dziecka martwo urodzonego.
 • Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu. Po sporządzeniu aktu wydawany jest odpis skrócony z tego aktu. o Zgłoszenie sporządzenia aktu urodzenia dla noworodka następuje osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
 • Po sporządzeniu aktu urodzenia nadawany jest dziecku numer PESEL.
 • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Wojewoda Mazowiecki gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Do zgłoszenia urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia zobowiązani są w kolejności :

 • Ojciec dziecka (dziecko z małżeństwa).
 • Matka dziecka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia.
 • Lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie lub pełnomocnik.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 09:36:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  01‑12‑2015 09:36:16
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2015 11:57:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive