Sporządzenie aktu zgonu


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

KARTA  USŁUGI
Sporządzenie aktu zgonu
Urząd Stanu Cywilnego
Tel./Fax Tel. (24) 275 86 25/26 Fax (24) 275 86 33

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu osoby zmarłej.

Dokumenty:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka do wglądu jeśli stan cywilny żonaty, zamężna .

II. Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej.

Pierwszy odpis wydawany po sporządzeniu jest bezpłatnie

Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł

Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł

III. Termin i sposób załatwienia

  • Wniosek składa się osobiście przed kierownikiem USC. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą wniosek składa przed polskim konsulem.
  • Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub na rachunek bankowy Urzędu : BANK PEKAO SA I/O Sierpc 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

IV. Tryb odwoławczy

Nie występuje.

V. Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. 24 275 86 25/26,
email: usc@um.sierpc.pl

VI. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 z roku. poz. 783)

VII. Inne informacje (uzupełniające)

Do zgłoszenia zgonu celem sporządzenia aktu zgonu zobowiązany jest:

  • podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2011 r. 118, poz. 687, z późn. zm.)
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:18:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Puszcz
email: admin@um.sierpc.pl
, w dniu:  03‑12‑2015 08:18:47
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2015 08:19:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive